برچسب: امام حسین

0

رضایت مادر

نوبت شما به نقل از وبلاگ ” بیسیم چی ولایت” نوشت:جلوی مادر با ادب می نشست و می گفت:من رو بیشتر دوست داری یا خدا رو؟مادر: خب معلومه ! خدا رو