اسلحه جنگ نرم…

نوبت شما به نقل از وبلاگ“بصیرت”نوشت: در این دوره حساس از زمانه که مقام معظم رهبری از اون به عنوان گذر از یک پیچ تاریخی یاد کردند وظیفه من و تو جنگیدن تو فضای مجازیه...