داستانی راستان…

نوبت شما به نقل از وبلاگ “بصیرت” نوشت:موسی (ع)هر بار در عالم مناجات می شنید: همنشین تو در بهشت جوانی است که…