علی (ع) و شعر علی ای همای رحمت شهریار

نوبت شما به نقل ا وبلاگ “شهید علی اصغر کلامی” نوشت:آیت الله العظمی مرعشی نجفی بارها می فرمودند شبی توسلی پیدا کردم تا یکی از اولیای خدا را در خواب ببینم . آن شب در...