آزادی اجتماعی از منظر امام خمینی (ره)

نوبت شما به نقل از وبلاگ“عشق جاویدان” نوشت:امام خمینی (ره) می فرمایند: “فریاد می زنند که اختناق است . اختناق است آزادی نیست… .نمی گذارندکه این جوان های ما آزاد باشند …