بهار و امام زمان (عج) در گفتاري از استاد پناهيان

نوبت شما به نقل از وبلاگ “بصیرت بسیجی” نوشت: و قتي عيد نوروز فرا مي رسد، شكرگزاري براي طبيعت ضمن اينكه شيرين است، اتفاقاً روش عاشقان هم هست. بنده فكر مي كنم عيد نوروز بيشتر...