بایگانی‌ ماهانه: ژانویه 2013

1

خانه های قدیمی

نوبت شما به نقل از وبلاگ (روستای بق): این عکس ها مربوط به خانه ای است که در چندین پست قبلی نشان دادیم و آقای حسینعلی عمویی در آن عکس قدیمی داشتند ولی پس از...

0

آمدیم نبودید

نوبت شما به نقل از وبلاگ (سرباز ولایی): گفت: رفیقت اومد اینجا تا ساعت 8 منتظرت شد نیامدی، بعد که خواست بره پیش من اومد و به من گفت: کسی با این اسم و قیافه...

0

تطبيق سبك زندگي با فرهنگ بسيجي

نوبت شما به نقل از وبلاگ (بسیج دانش آموزی حوزه مقاومت ایمان): با فرهنگ بسيجي مي‌توانيم از شرايط فعلي بيرون آييم و با تطبيق سبك زندگي خود با فرهنگ بسيجي سدي محكم در مقابل فرهنگ...

0

میلاد مبارک

نوبت شما به نقل از وبلاگ (به سوی معرفت): همه مشتاق لقایش همه عالم به فدایش همه مرهون عطایش که خدا خلق نموده است به یمن گل رویش فلک و لوح و قلم را ملک...

0

عیدتان مبارک باد …

نوبت شما به نقل از وبلاگ (عقیق): میلاد با سعادت عقل کل -مظهر عشق الهی -سراج المنیر -نور اول -قطب عالم امکان-اسوه حسنه -مظهر اسم اعظم – ختم پیامبران -شافع بزرگ قیامت -رحمه العالمین -اول...