tax

گسترش فرهنگ مالیاتی از پنچره تصاویر...

نوبت شما به نقل از وبلاگ “پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور” نوشت: پرواضح است،دردولت یازدهم، بحث مالیات ستانی و اشاعه فرهنگ پرداخت مالیات نسبت به...

پویش مردمی/ نتیجه ابلاغ سیاست های ا...

نوبت شما به نقل از سایت "حرف تو" نوشت: گزارش سایت “حرف تو”، بهمن سال ۹۲ رهبر معظم انقلاب، سیاست های اقتصادی مقاومتی را به روئسای سه قوه ا...

دم دمی مزاج- اسرار نامه عطار نیشابو...

نوبت شما به نقل از “انجمن فرزانگان کویر دامغان“  نوشت: بعضی از ما آدم ها، خیلی وقت ها دم دمی مزاج می شویم!  هر لحظه ای از شاخه ای به شاخ...

sokot

سکوت فکت شیت ایرانی شکست...

نوبت شما به نقل از وبلاگ “معبر سایبری فندرسک” نوشت: سلام به ملت نامحرم ایران. امیدوارم حال همتون خوب خوب باشه. خیلی خوشحالم که این روز ها ه...

اجتماعی

اقتصادی

tax

گسترش فرهنگ مالیاتی از پنچره تصاویر

نوبت شما به نقل از وبلاگ “پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور” نوشت: پرواضح است،دردولت یازدهم، بحث مالیات س...

سیاسی

sokot

سکوت فکت شیت ایرانی شکست

نوبت شما به نقل از وبلاگ “معبر سایبری فندرسک” نوشت: سلام به ملت نامحرم ایران. امیدوارم حال همتون خوب خوب باشه. خیلی خوشحالم که این روز ها ه...

فرهنگ و هنر

دم دمی مزاج- اسرار نامه عطار نیشابوری

نوبت شما به نقل از “انجمن فرزانگان کویر دامغان“  نوشت: بعضی از ما آدم ها، خیلی وقت ها دم دمی مزاج می شویم!  هر لحظه ای از شاخه ای به شاخ...

کشکول

پدر

روز پدر

نوبت شما به نقل از وبلاگ "خاطرات یک معلم" نوشت: امير محمد عزيز  دردانه اي است  كه  اكثر اوقات  وقتي مشغول  نماز  هستم با مهر و تسبيح من ب...

گسترش فرهنگ مالیاتی از پنچره تصاویر

نوبت شما به نقل از وبلاگ “پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور” نوشت:

پرواضح است،دردولت یازدهم، بحث مالیات ستانی و اشاعه فرهنگ پرداخت مالیات نسبت به دولت های گذشته از رشد و رونق فوق العاده ای برخورداربوده است

حال آنکه با اتفاقی که در صنعت نفت رخ داد مسئله دریافت مالیات و درآمدمالیاتی برای مسئولین کشور بسیار حائز اهمیت شد.

دراین بین سازمان امورمالیاتی کشور اقدامات موثری در خصوص فرهنگ پرداخت مالیات انجام داده اند که یکی از این موارد جشنواره فرهنگ مالیاتی است که از نیمه دوم سال۹۳کلید خورد و درنمیه دوم سال۹۴ به پایان میرسد.

دراین خصوص وبلاگ پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،به عنوان یک شرکت کننده در این جشنواره بخشی از وبلاگ خودرا اختصاص داده است به بحث فرهنگ مالیاتی ازقاب تصویر ، باشد که این حرکت قدمی هرچندکوچک در راه اعتلای فرهنگ مالیاتی باشد.

دراین راستا پایگاه فرهنگ مالیاتی در این مطلب از نگاه تصاویر تهیه شده به فرهنگ مالیات پرداخت است.

درادامه با ما همراه شوید


فرهنگ مالیاتی به روایت تصویر ← ادامه نوشته